Sản phẩm

PHÂN CON LƯỜI NPK 17-5-11

PHÂN CON LƯỜI NPK 17-5-11

 

Chi tiết sản phẩm

 Phân con lười thế hệ F7 , phân bón đa năng cho tất cả cây trồng

CÔNG DỤNG:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

* Bón cho Lúa: (Bón 1 lần cho cả vụ)

+ Lượng bón Phân viên nhả chậm: 14-20 kg/sào (360m2) tùy theo đặc điểm của loại đất canh tác, mức đầu tư của vụ trước , năng suất mong muốn mà định lượng bón. Với Lúa trung bình bón 15-17 kg là vừa đủ.

+ Bón ngay sau lần bừa cuối cùng trước khi cấy. Đây là lúc bùn còn loãng viên phân dễ dàng nằm sâu trong lớp đất bùn. Bón ngay sau khi làm đất và trước khi cấy.

+ Khi bón phân xong thì có thể cấy ngay hoặc gieo xạ, thời gian từ lúc bón phân cho tới khi cấy không nên quá 10 ngày, cấy càng sớm càng tốt. 

Chú ý: Tránh ném quá nhiều vào một điểm tập trung sẽ gây thừa phân ở chỗ đó và thiếu phân ở phần cuối của quá trình bón.

* Bón cho Ngô:

* Bón cho Rau và cây ngắn ngày:

MÔ HÌNH:

Sản phẩm cùng loại
Phân Con Lười nhả chậm dạng bột cao cấp Phân Con Lười nhả chậm dạng bột cao cấp

Phân Con Lười nhả chậm cao cấp dạng bột là thế hệ phân bón mới nhất của công ty do 

Chi tiết
Phân Con Lười công nghệ mới Phân Con Lười công nghệ mới

 Phân Con Lười NPK: 17-5-11 có đạc tính nhả chậm, kích thước hạt cải tiến chỉ nhỏ bằng hạt tiêu có trọng lượng 0,2 gram.

Chi tiết
   1   2   3