PHÂN BÓN HIỆU CON LƯỜI

Hình ảnh lúa ST24 bón phân hiệu Con Lười F22 của anh Hùng ở Xã Bình Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang 29/07/2022
Hình ảnh lúa ST24 bón phân hiệu Con Lười F22 của anh Hùng ở Xã Bình Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang

 Lúa cứng cây, thấp dàn, giảm đổ ngã, trỗ bông đồng đều, trỗ thoát cổ bông, giảm sâu và nấm đạo ôn gây bệnh. Bông lúa to, dài, nu bông, năng suất và chất lượng thóc tăng cao.

 Ruộng Lúa của nhà anh Lấm ở xã Tân Lập huyện Tân Thạnh tỉnh Long An bón phân hiệu Con Lười F22 được ghi hình ngày 28/07/2022 28/07/2022
Ruộng Lúa của nhà anh Lấm ở xã Tân Lập huyện Tân Thạnh tỉnh Long An bón phân hiệu Con Lười F22 được ghi hình ngày 28/07/2022

Cây lúa sạch sâu bệnh, bộ lá dày, thẳng đứng, màu xanh sáng thân mập, cứng chắc, bông lúa to dài đã cong trái me, hạt thóc xếp nu.

Đây là hình ảnh Lúa nhà anh Sanh bón phân hiệu Con Lười F22 ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang được 40 ngày tuổi	21/06/2022
Đây là hình ảnh Lúa nhà anh Sanh bón phân hiệu Con Lười F22 ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang được 40 ngày tuổi

  Cây lúa đẻ nhánh khỏe, các nhánh đồng đều, thân cây to mập, cứng chắc. Ghi hình ngày 17/06/2022.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10