PHÂN BÓN HIỆU CON LƯỜI

PHÂN CON LƯỜI - MÔ HÌNH SỬ DỤNG CHO LÚA TẠI HUYỆN NGA TRUNG TỈNH THANH HÓA 15/09/2015
PHÂN CON LƯỜI - MÔ HÌNH SỬ DỤNG CHO LÚA TẠI HUYỆN NGA TRUNG TỈNH THANH HÓA

 Kết quả đánh giá của chủ mô hình và bà con nông dân đều cho thấy sử dụng phân CON LƯỜI bón cho lúa đã làm tăng năng suất lúa, giảm công lao động và giảm chi phí so với các loại phân bón khác.

PHÂN CON LƯỜI - MÔ HÌNH BÓN CHO LÚA TẠI TỈNH THANH HÓA 15/09/2015
PHÂN CON LƯỜI - MÔ HÌNH BÓN CHO LÚA TẠI TỈNH THANH HÓA

 Theo đánh giá của chủ mô hình thì ruộng lúa bón phân Con Lười bông lúa to hơn, hạt mẩy, ít sâu bệnh hơn ruộng bón phân thông thường.

PHÂN BÓN TỐT NHẤT DÙNG CHO CÂY LÚA HIỆN NAY TẠI THANH HÓA 15/09/2015
PHÂN BÓN TỐT NHẤT DÙNG CHO CÂY LÚA HIỆN NAY TẠI THANH HÓA

 Bà con bón 18kg- 20kg/ 1 sào 500m2,  ruộng lúa đạt năng suất cao hơn lúa bón phân thông thường 50kg/sào.

PHÂN CON LƯỜI - MÔ HÌNH BÓN CHO CÂY LÚA TẠI HUYỆN NGA SƠN TỈNH THANH HÓA 14/09/2015
PHÂN CON LƯỜI - MÔ HÌNH BÓN CHO CÂY LÚA TẠI HUYỆN NGA SƠN TỈNH THANH HÓA

Theo đánh giá của chủ mô hình: Lúa bón phân Con Lười cho bông lúa to, hạt chắc mẩy, hạt lúa màu vàng sáng, số lượng hạt lúa trên bông nhiều so với bông lúa bón phân thông thường.

PHÂN CON LƯỜI - MÔ HÌNH BÓN CHO CÂY LẠC TẠI HUYỆN NGA SƠN TỈNH THANH HÓA 14/09/2015
PHÂN CON LƯỜI - MÔ HÌNH BÓN CHO CÂY LẠC TẠI HUYỆN NGA SƠN TỈNH THANH HÓA

Theo đánh giá của cô Phượng chủ mô hình: Ruộng lạc bón Phân Con Lười cây lạc phát triển tốt, cây đồng đều, thân to mập, ít sâu bệnh, ra hoa nhiều và đều. Còn ruộng lạc bón phân thông thường cây lạc bị chết phải dặm đi dặm lại nhiều lần, thân lá lạc phát triển kém.

PHÂN CON LƯỜI - PHÂN BÓN TÓT NHẤT DIỆT ỐC BƯƠU VÀNG BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC 07/09/2015
PHÂN CON LƯỜI - PHÂN BÓN TÓT NHẤT DIỆT ỐC BƯƠU VÀNG BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

 Phân Con Lười thế hệ mới nhất của công ty Cp Phân bón Mùa Vàng có khả năng diệt ốc bươu vàng bằng cơ chế sinh học.

         101   102   103   104   105   106   107   108   109   110