PHÂN BÓN HIỆU CON LƯỜI

CÔNG TY CP PHÂN BÓN MÙA VÀNG - DOANH NHÂN LÀM THEO LỜI BÁC 28/08/2015
CÔNG TY CP PHÂN BÓN MÙA VÀNG - DOANH NHÂN LÀM THEO LỜI BÁC

 Ngày 14 tháng 5 năm 2014, Chủ tịch HĐQT ông NGUYỄN VĂN LUÝCH -  đại diện CÔNG TY CP PHÂN BÓN MÙA VÀNG vinh dự được trao tặng danh hiệu Doanh Nhân Việt Nam Làm Theo Lời Bác trong chương trình Doanh Nhân Làm Theo Lời Bác do Phó Chủ Tịch Nước Nguyễn Thị Doan trao tặng .

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MÙA VÀNG ĐƯỢC TRAO TẶNG CHỮ 28/08/2015
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MÙA VÀNG ĐƯỢC TRAO TẶNG CHỮ "TÍN", " TÂM, TÀI"

 Công ty vinh danh được Hội Các Nhà Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam trao tặng chữ “TÍN” và ”TÂM TÀI” .

BÁO CÁO MÔ HÌNH PHÂN CON LƯỜI CHO NĂNG SUẤT VƯỢT TRỘI TẠI TỈNH TUYÊN QUANG 28/08/2015
BÁO CÁO MÔ HÌNH PHÂN CON LƯỜI CHO NĂNG SUẤT VƯỢT TRỘI TẠI TỈNH TUYÊN QUANG

 Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, vụ mùa 2013, Trung tâm khuyến nông tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Cty Cổ Phần Phân Bón Mùa Vàng tiến hành tổ chức thực hiện mô hình trình diễn bón thử nghiệm phân viên nén NPK dúi sâu và Phân viên nén NPK bón vãi do công ty CP Phân Bón Mùa Vàng sản xuất. 

BÁO CÁO MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN PHÂN CON LƯỜI TẠI TỈNH QUẢNG NAM 28/08/2015
BÁO CÁO MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN PHÂN CON LƯỜI TẠI TỈNH QUẢNG NAM

 Bón phân Con Lười NPK: 17-5-11 cho lúa, hạn chế được rửa trôi, giúp cây trồng đẻ nhánh khỏe, sinh trưởng phát triển cân đối, năng suất tăng vượt trội.

PHÂN CON LƯỜI - CHO NHỮNG MÙA VÀNG BỘI THU 28/08/2015
PHÂN CON LƯỜI - CHO NHỮNG MÙA VÀNG BỘI THU

 Phân Con Lười có nhiều ưu điểm vượt trội giúp bà con có những mùa vàng bội thu.

PHÂN CON LƯỜI- SẢN PHẨM DANH TIẾNG ASEAN 28/08/2015
PHÂN CON LƯỜI- SẢN PHẨM DANH TIẾNG ASEAN

 Sản phẩm PHÂN CON LƯỜI của công ty CP Phân bón Mùa Vàng đạt danh hiệu hàng việt đảm bảo và thương hiệu danh tiếng ASEAN 2014

         101   102   103   104   105