PHÂN BÓN HIỆU CON LƯỜI

THAM QUAN MÔ HÌNH CÂY LÚA SỬ DỤNG PHÂN CON LƯỜI TẠI THÁI BÌNH 28/08/2015
THAM QUAN MÔ HÌNH CÂY LÚA SỬ DỤNG PHÂN CON LƯỜI TẠI THÁI BÌNH

 Ngày 15/4/2014, Công ty CP Phân Bón Mùa Vàng thăm quan mô hình Lúa sử dụng Phân Viên Nén nhả chậm mang nhãn hiệu Con Lười. Trong chương trình thăm quan mộ số hộ áp dụng Phân Viên Nén Con Lười vào sản xuất Lúa, cây lúa sinh trưởng khỏe,  đẻ nhánh mạnh, tỉ lệ nhánh hữu hiệu cao.

PHÂN CON LƯỜI- SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG CHO VỤ MÙA BỘI THU 28/08/2015
PHÂN CON LƯỜI- SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG CHO VỤ MÙA BỘI THU

 Ngày 26 tháng 12 năm 2013 Công ty Phân Bón Mùa Vàng vinh dự được Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa Ngành Nghề Nông Thôn Việt Nam chứng nhận sản phẩm Phân Con Lười NPK 17-5-11 là sản phẩm chất lượng cho vụ mùa bội thu trong chương trình Doanh Nhân Việt Nam Vì Sự Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Bền Vững lần thứ I, năm 2013.

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI CỦA PHÂN VIÊN NÉN NHẢ CHẬM 27/08/2015
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI CỦA PHÂN VIÊN NÉN NHẢ CHẬM

 Phân viên nén nhả chậm thế hệ F6 và F7 của công ty Cổ phần phân bón Mùa Vàng mang nhãn hiệu: PHÂN CON LƯỜI là loại phân viên nén tổ hợp với nhiều ưu điểm như: Tăng năng suất, chất lượng, giảm công lao động, giảm ô nhiễm môi trường... góp phần nâng cao hiệu suất kinh tế nhà cho người trồng trọt.

 ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỔI CỦA PHÂN CON LƯỜI F7 27/08/2015
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỔI CỦA PHÂN CON LƯỜI F7

 Với những ưu điểm vượt trội so với nhiều loại phân viên dúi và phân đơn thông thường, sản phẩm phân viên nén thế hệ mới F7  mang nhãn hiệu Phân Con Lười của Công ty CP Phân Bón Mùa Vàng, đã giúp bà con nông dân tăng năng suất cây trồng, giảm chí phí phân bón, thuốc BVTV, công chăm sóc.

PHÂN CON LƯỜI- SẢN PHẨM TIN CẬY, DỊCH VỤ HOÀN HẢO, NHÃN HIỆU ƯA DÙNG NĂM 2014 27/08/2015
PHÂN CON LƯỜI- SẢN PHẨM TIN CẬY, DỊCH VỤ HOÀN HẢO, NHÃN HIỆU ƯA DÙNG NĂM 2014

 Công ty Cổ Phần Phân Bón Mùa Vàng vinh dự được VIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ QUỐC TẾ và TẠP TRÍ SỞ HỮU CHÍ TUỆ & SÁNG TẠO chứng nhận “SẢN PHẨM TIN CẬY” cho sản phẩm PHÂN BÓN CON LƯỜI NPK: 17-5-11. Công ty tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm mới, giúp cà con nông dân tiết kiệm chi phí, tăng năng suất cây trồng.

PHÂN VIÊN NÉN THẾ HỆ MỚI DÙNG ĐỂ BÓN VÃI 27/08/2015
PHÂN VIÊN NÉN THẾ HỆ MỚI DÙNG ĐỂ BÓN VÃI

 Phân viên nén thế hệ “KHÔNG PHẢI DÚI” lần đầu tiến xuất hiện tại Việt Nam mang nhãn hiệu Phân Viên Nén F6 và sản phẩm Phân Con Lười, do Cty Cp Phân Bón Mùa Vàng cung cấp và phân phối.

 

         101   102   103   104   105