Phân Con Lười

Ứng dụng Phân Con Lười - Phân bón Công Nghệ sinh học cho cây Lúa tại tỉnh Hải Dương 14/04/2018
Ứng dụng Phân Con Lười - Phân bón Công Nghệ sinh học cho cây Lúa tại tỉnh Hải Dương

 Lúa bón phân Con Lười cứng cây, lá thẳng đứng sạch sâu bệnh, đẻ nhánh tập trung

Chè an toàn bón phân Con Lười 09/03/2018
Chè an toàn bón phân Con Lười

 Nước chè thơm ngon, đậm đà,giảm vị chát, tăng vị ngọt hậu và được nước

Cách bón phân Cho cây lúa tốt nhất - Bón Phân Con Lười 2 lần một vụ 24/02/2018
Cách bón phân Cho cây lúa tốt nhất - Bón Phân Con Lười 2 lần một vụ

 Giống lúa 5451 bón phân Con Lười 2 lần một vụ tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

 

 

         11   12   13   14   15   16   17   18   19   20