PHÂN BÓN HIỆU CON LƯỜI

Thực tế lúa OM5451 bón phân hiệu Con Lười F22 của vụ 3 năm 2022 tại nhà anh Triệu ở thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 07/09/2022
Thực tế lúa OM5451 bón phân hiệu Con Lười F22 của vụ 3 năm 2022 tại nhà anh Triệu ở thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

 Kết quả cho bông lúa chín vàng, bộ lá đài còn xanh, thẳng đứng, sạch sâu bệnh hại.

Lúa bón phân hiệu Con Lười F22 vụ Hè Thu năm 2022 tại Miền Tây Nam Bộ 27/08/2022
Lúa bón phân hiệu Con Lười F22 vụ Hè Thu năm 2022 tại Miền Tây Nam Bộ

 Bông lúa chín vàng mà lá đòng còn xanh, lá thng đứng, sch sâu bnh, bông to, nu bông

Hình ảnh lúa ST25 được 95 ngày tuổi sử dụng phân bón hiệu Con Lười của anh Hùng ở xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang 22/08/2022
Hình ảnh lúa ST25 được 95 ngày tuổi sử dụng phân bón hiệu Con Lười của anh Hùng ở xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

 Lúa cứng cây, thấp dàn, giảm đổ ngã, trỗ bông đồng đều, trỗ thoát cổ bông, giảm sâu và nấm đạo ôn gây bệnh. Bông lúa to, dài, nu bông, hạt vàng óng, chắc mẩy, năng suất và chất lượng thóc tăng cao.

HIỆU QUẢ KHI ÁP DỤNG PHÂN BÓN HIỆU CON LƯỜI CHO LÚA TẠI XÃ TÂN LẬP - HUYỆN TÂN THẠNH - TỈNH LONG AN 18/08/2022
HIỆU QUẢ KHI ÁP DỤNG PHÂN BÓN HIỆU CON LƯỜI CHO LÚA TẠI XÃ TÂN LẬP - HUYỆN TÂN THẠNH - TỈNH LONG AN

 Hình ảnh lúa sử dụng phân bón HIỆU CON LƯỜI của nhà Anh Lấm ở xã Tân Lập - huyện Tân Thạnh - tỉnh Long An.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10