PHÂN BÓN HIỆU CON LƯỜI

Hình ảnh Lúa bón phân hiệu Con Lười nhà anh Trung tại Châu Thành - An Giang giai đoạn trỗ bông. 14/02/2022
Hình ảnh Lúa bón phân hiệu Con Lười nhà anh Trung tại Châu Thành - An Giang giai đoạn trỗ bông.

Hình ảnh Lúa bón phân hiệu Con Lười nhà anh Trung ở Châu Thành - An Giang giai đoạn trỗ đều cho thấy: Cây Lúa khỏe, trỗ bông đều, cho bông to, dài, sạch sâu bệnh hại. 

Lúa bón phân hiệu con Lười thế hệ F22 của nhà annh Tới tại xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, Long An 09/02/2022
Lúa bón phân hiệu con Lười thế hệ F22 của nhà annh Tới tại xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, Long An

 Lúa đã được 37 ngảy tuổi, nở bụi khỏe, thân to, mập, cứng cây, lá đứng và dày, lúa ít bị sâu bệnh, bộ rễ khỏe, ôm được nhiều đất, giúp chống đổ ngã rất tốt

PHÂN BÓN CNSH HIỆU CON LƯỜI - GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT LÚA 11/01/2022
PHÂN BÓN CNSH HIỆU CON LƯỜI - GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT LÚA

 Hình ảnh lúa bón phân CNSH hiệu con Lười của  nhà chị Diễm tại xã Mỹ An - Tháp Mười - Đồng Tháp

Lúa chín vàng, đều, bông to, dài, hạt chắc tận cậy, bộ lá vẫn giứu được màu xanh

PHÂN BÓN HIỆU CON LƯỜI - GIẢI PHÁP GIÚP CÂY LÚA KHỎE - GIẢM SÂU BỆNH - CHO NĂNG SUẤT CAO 07/01/2022
PHÂN BÓN HIỆU CON LƯỜI - GIẢI PHÁP GIÚP CÂY LÚA KHỎE - GIẢM SÂU BỆNH - CHO NĂNG SUẤT CAO

 Mời bà con cùng so sánh rộng Lúa bón phân hiệu Con Lười nhà anh Tài tại xã Mỹ An - Tháp Mười - Đồng Tháp với ruộng đối chứng cập bên cho thấy:Ruộng Lúa bón phân hiệu Con Lười cho bông dài, màu quả sáng, chắc mẩy tới cậy, bộ lá đòng vẫn giữ được màu xanh trong khi ruộng đối chứng cho bông ngắn, có hiện tượng lem lép, bộ lá cháy.

PHÂN BÓN HIỆU CON LƯỜI - GIẢI PHÁP GIÚP CÂY LÚA KHỎE - GIẢM SÂU BỆNH - CHO NĂNG SUẤT CAO 07/01/2022
PHÂN BÓN HIỆU CON LƯỜI - GIẢI PHÁP GIÚP CÂY LÚA KHỎE - GIẢM SÂU BỆNH - CHO NĂNG SUẤT CAO

 Mời bà con cùng so sánh rộng Lúa bón phân hiệu Con Lười nhà anh Tài tại xã Mỹ An - Tháp Mười - Đồng Tháp với ruộng đối chứng cập bên cho thấy:Ruộng Lúa bón phân hiệu Con Lười cho bông dài, màu quả sáng, chắc mẩy tới cậy, bộ lá đòng vẫn giữ được màu xanh trong khi ruộng đối chứng cho bông ngắn, có hiện tượng lem lép, bộ lá cháy.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10