Phân Con Lười

Ngày 17/11/2019 Vua Lười đến thăm cánh đồng Lúa nhà anh Nhân ở Đồng Tháp sử dụng Phân Công Nghệ Sinh học hiệu Con Lười cho 7 ha Lúa Nếp. 20/11/2019
Ngày 17/11/2019 Vua Lười đến thăm cánh đồng Lúa nhà anh Nhân ở Đồng Tháp sử dụng Phân Công Nghệ Sinh học hiệu Con Lười cho 7 ha Lúa Nếp.

 Lúa được 40 ngày tuổi đã bón 28kg phân Con Lười/1 công 1000 m2. Anh Nhân đánh giá Lúa phát triển rất tốt, đẻ nhánh khỏe, sạch sâu bệnh

Nhà chị An ở huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ nhập phân Hiệu Con Lười về dùng cho Lúa vụ xuân 2020. 20/11/2019
Nhà chị An ở huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ nhập phân Hiệu Con Lười về dùng cho Lúa vụ xuân 2020.

 Phân Bón Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười thế hệ F11 được tăng cường bổ sung hệ vi sinh vật giúp đất được giải phóng các chất độc, tạo ra môi trường cho giun đất phát triển, tăng độ mùn, giúp đất tơi xốp hơn.

Nông dân tiên tiến tại miền Tây Nam Bộ liên tục đặt mua phân bón Hiệu Con Lười sau khi tìm hiểu thông tin qua mạng xã hội 05/11/2019
Nông dân tiên tiến tại miền Tây Nam Bộ liên tục đặt mua phân bón Hiệu Con Lười sau khi tìm hiểu thông tin qua mạng xã hội

 CÁN BỘ GIA ĐÌNH LƯỜI ĐƯA PHÂN BÓN CÔNG NGHỆ SINH HỌC HIỆU CON LƯỜI PHỤC VỤ TỪNG BÀ CON TẠI MIỀN TÂY NAM BỘ.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10