Phân Con Lười

Thực tế cánh đồng thuốc lào của bà con làng Yên, Xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng đã dùng phân bón CNSH Hiệu Con Lười 21/04/2020
Thực tế cánh đồng thuốc lào của bà con làng Yên, Xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng đã dùng phân bón CNSH Hiệu Con Lười

 Cây thuốc lào phát triển tốt, tán là rất dày, màu xanh bóng, sạch sâu bệnh hại.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10