Phân Con Lười

PHÂN CON LƯỜI TĂNG HIỆU QUẢ KINH TẾ VƯỢT TRỘI 17/10/2017
PHÂN CON LƯỜI TĂNG HIỆU QUẢ KINH TẾ VƯỢT TRỘI

 Theo báo cáo của Hội Nông Dân xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết: Bón Phân Con Lười cho lúa đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con với nhiều ưu điểm vượt trội như: Tiết kiệm công lao động, giảm thất thoát phân bón, giảm sâu bệnh, giảm cỏ dại, tăng năng suất và thu được lợi nhuận cao hơn 11.695.000 đ/ha so với lúa bón phân thông thường.

PHÂN CON LƯỜI GIÚP TĂNG HIỆU QUẢ KINH TẾ CHO BÀ CON 17/10/2017
PHÂN CON LƯỜI GIÚP TĂNG HIỆU QUẢ KINH TẾ CHO BÀ CON

 Theo báo cáo của trung tâm Khuyến Nông tỉnh Tuyên Quang cho biết: Qua hạch toán kinh tế trừ hết tổng chi phí đầu tư như tiền phân bón, thuốc BVTV, công làm cỏ, bón phân và các chi phí khác thì bón Phân Con Lười cho lúa thu được lợi nhuận cao hơn 9.043.000 đ/ha so với lúa bón phân thông thường

PHÂN CON LƯỜI - THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG 16/10/2017
PHÂN CON LƯỜI - THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

 Phân Con Lười có khả năng cải tạo đất, tăng sự bền vững của đất trong quá trình canh tác.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10