PHÂN BÓN HIỆU CON LƯỜI

Thực tế Lúa ST24 bón phân công nghệ sinh học hiệu Con Lười của nhà anh Hải ở xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang: 03/03/2021
Thực tế Lúa ST24 bón phân công nghệ sinh học hiệu Con Lười của nhà anh Hải ở xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang:

 Bông Lúa trỗ đồng đều, tỷ lệ bông hữu hiệu cao, thân cây cứng, bộ lá dày, thẳng đứng sạch sâu bệnh hại.

Thực tế đồng ruộng Lúa của anh Chiêu ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long bón phân hiệu Con Lười trong vụ Xuân năm 2021. 25/02/2021
Thực tế đồng ruộng Lúa của anh Chiêu ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long bón phân hiệu Con Lười trong vụ Xuân năm 2021.

Bông Lúa bón phân công nghệ sinh học hiệu Con Lười to như đuôi chồn, hạt chắc mẩy tới cậy.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10