PHÂN BÓN HIỆU CON LƯỜI

ĐOÀN CÁN BỘ CÔNG TY NÔNG NGHIỆP XANH ĐIỆN BIÊN VÀ ĐẠI LÝ ĐI THĂM MÔ HÌNH BÓN PHÂN F8 TẠI TRÂU QUỲ, GIA LÂM, HÀ NỘI 29/08/2015
ĐOÀN CÁN BỘ CÔNG TY NÔNG NGHIỆP XANH ĐIỆN BIÊN VÀ ĐẠI LÝ ĐI THĂM MÔ HÌNH BÓN PHÂN F8 TẠI TRÂU QUỲ, GIA LÂM, HÀ NỘI

 Mô hình lúa Bắc Thơm bón phân Con Lười F8 tại Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Cục Sở Hữu Trí Tuệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 29/08/2015
Cục Sở Hữu Trí Tuệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu " Con Lười" cho Công ty Cổ phần Phân bón Mùa Vàng.

 Ngày 25/03/2015 Bộ Khoa Học Công Nghệ, Cục Sở Hữu Trí Tuệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu " Con Lười" cho Công ty Cổ phần Phân bón Mùa Vàng.

PHÂN CON LƯỜI- CHỨNG NHẬN ISO 9001:2008 VÀ CHỨNG NHẬN DẤU HỢP QUY 29/08/2015
PHÂN CON LƯỜI- CHỨNG NHẬN ISO 9001:2008 VÀ CHỨNG NHẬN DẤU HỢP QUY

 Công ty Cổ phần phân bón Mùa Vàng được tổ chức chứng nhận IQC đánh giá phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và được sử dụng dấu hợp quy

KHO ĐỂ PHÂN CON LƯỜI 29/08/2015
KHO ĐỂ PHÂN CON LƯỜI

 Một góc quay kho phân Con Lười của công ty Cổ Phần Phân Bón Mùa vàng

Sự khác nhau giữa cây lúa bón phân Con Lười và cây lúa bón phân thông thường 29/08/2015
Sự khác nhau giữa cây lúa bón phân Con Lười và cây lúa bón phân thông thường

 So sánh sự khác nhau của cây lúa bón Phân Con Lười và cây lúa bón phân thông thường

Bón phân Con Lười cho lúa Nhật có thời gian sinh trưởng 120 ngày đạt năng suất vượt trội 29/08/2015
Bón phân Con Lười cho lúa Nhật có thời gian sinh trưởng 120 ngày đạt năng suất vượt trội

 Bón phân Con Lười cho lúa Nhật có thời gian sinh trưởng 120 ngày đạt năng suất vượt trội so với lúa Nhật bón phân thông thường

         91   92   93   94   95   96   97   98   99   100