Bà con tại Hải Phòng ứng dụng phân bón Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười vào sản xuất Táo nhằm nâng cao chất lượng nông sản

 

Kết quả sử dụng phân bón Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười cho cây Táo tại nhà chú Nguyễn Đức Phương tại Quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

Cây phát triển tốt, giảm sâu bệnh hại, quả chắc, giòn ngọt, Chất lượng quả thơm ngon

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm cùng loại