CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MÙA VÀNG ĐƯỢC TRAO TẶNG CHỮ "TÍN", " TÂM, TÀI"

  

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Luých đại diện cho công ty vinh dự nhận kỷ niệm chương và hoa của Nguyên Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân , TS Hàn Mạnh Tiến Chủ tịch Hội VACD trao tặng.

Phân viên nén Mùa Vàng