Cách bón phân Cho cây lúa tốt nhất - Bón Phân Con Lười 2 lần một vụ

Lúa bón Phân Con Lười vụ Đông Xuân năm 2018 đã cho thu hoạch

 

Đến khi bông lúa chín vàng óng lá đòng vẫn còn xanh, đứng lá, sạch sâu bệnh. Thể hiện nguồn cung cấp dinh dưỡng của phân Con Lười cho cây lúa đến cuối vụ vẫn dồi dào. 

 

Giống lúa 5451 bón phân Con Lười 2 lần một vụ tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang