Công ty đang tích cực giao phân bón hiệu Con Lười cho bà con trồng lúa tại Miền Tây Nam Bộ chuẩn bị cho vụ Đông Xuân năm 2022 - 2023

 

Phân bón hiệu Con lười hân hạnh phục vụ bà con trồng lúa tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

Phân bón hiệu Con Lười phục vụ nông dân trồng lúa taih huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang