Đây là hình ảnh Lúa nhà anh Sanh bón phân hiệu Con Lười F22 ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang được 40 ngày tuổi

 

  Cây lúa đẻ nhánh khỏe, các nhánh đồng đều, thân cây to mập, cứng chắc. Ghi hình ngày 17/06/2022.