Để phục vụ bà con trong vụ Đông Xuân năm 2020 kịp thời phân bón Công Nghệ Sinh học hiệu Con Lười liên tục được đưa về huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Phân bón Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười liên tục được chuyển về tại Đại lý tại huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.
Mời Bà con ra đại lý tại Tân Hưng để mua phân nhé hiệu Con Lười chuẩn bị bón cho vụ Đông Xuân năm 2020.

 

 

ĐỂ GIÚP CÂY LÚA KHỎE NGAY TỪ ĐẦU VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2020 BÀ CON NÊN SỬ DỤNG PHÂN BÓN CÔNG NGHỆ SINH HỌC HIỆU CON LƯỜI NHẰM GIÚP CÂY SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN TỐT - TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG - GIẢM SÂU BỆNH HẠI CHO CÂY ==> TẠO TIỀN ĐỀ CHO NĂNG SUẤT CAO.