Để phục vụ bà con trong vụ Đông Xuân năm 2020 kịp thời phân bón Công Nghệ Sinh học hiệu Con Lười liên tục được đưa về huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Phân bón Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười liên tục được chuyển về tại Đại lý tại huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.
Mời Bà con ra đại lý tại Tân Hưng để mua phân nhé hiệu Con Lười chuẩn bị bón cho vụ Đông Xuân năm 2020.

 

 

ĐỂ GIÚP CÂY LÚA KHỎE NGAY TỪ ĐẦU VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2020 BÀ CON NÊN SỬ DỤNG PHÂN BÓN CÔNG NGHỆ SINH HỌC HIỆU CON LƯỜI NHẰM GIÚP CÂY SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN TỐT - TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG - GIẢM SÂU BỆNH HẠI CHO CÂY ==> TẠO TIỀN ĐỀ CHO NĂNG SUẤT CAO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm cùng loại
Phân bón chuyên dùng cho cây Thanh Long Phân bón chuyên dùng cho cây Thanh Long

PHÂN BÓN HIỆU CON LƯỜI LÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GIÚP BÀ CON TỈNH SƠN LA NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢ THANH LONG NÓI RIÊNG VÀ NÔNG SẢN NÓI CHUNG.

Chi tiết
Ngày 9/7/2020, Vua Lười về thăm 10ha lúa bón Phân hiệu Con Lười nhà anh Trung ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang Ngày 9/7/2020, Vua Lười về thăm 10ha lúa bón Phân hiệu Con Lười nhà anh Trung ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

 Anh Trung cho biết bón phân Con Lười giảm 2 lần xịt thuốc, bông sáng quả mẩy và cứng cây.

Chi tiết
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10