Hình ảnh Lúa OM406 bón phân hiệu Con Lười của nhà anh Năm Đang tại xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

 

Sản phẩm cùng loại
Lúa vụ hè thu 2022 sử dụng phân bón hiệu con Lười tại huyện Tháp Mười - tỉnh Đồng Tháp Lúa vụ hè thu 2022 sử dụng phân bón hiệu con Lười tại huyện Tháp Mười - tỉnh Đồng Tháp

  Vụ hè thu 2022, anh Triệu ở xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tin tưởng và sử dụng phân bón hiệu Con Lười cho lúa nhà mình, hiện tại lúa đã 75 ngày

Chi tiết
Hình ảnh Lúa bón phân hiệu Con Lười nhà anh Trung tại Châu Thành - An Giang giai đoạn trỗ bông. Hình ảnh Lúa bón phân hiệu Con Lười nhà anh Trung tại Châu Thành - An Giang giai đoạn trỗ bông.

Hình ảnh Lúa bón phân hiệu Con Lười nhà anh Trung ở Châu Thành - An Giang giai đoạn trỗ đều cho thấy: Cây Lúa khỏe, trỗ bông đều, cho bông to, dài, sạch sâu bệnh hại. 

Chi tiết
   1   2   3   4   5