Hình ảnh lúa ST24 bón phân hiệu Con Lười F22 của anh Hùng ở Xã Bình Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang

 

Lúa cứng cây, thấp dàn, giảm đổ ngã, trỗ bông đồng đều, trỗ thoát cổ bông, giảm sâu và nấm đạo ôn gây bệnh. Bông lúa to, dài, nu bông, năng suất và chất lượng thóc tăng cao.

Ghi hình thực tế tại đồng ruộng ngày 29/07/2022