Hình ảnh ruộng Lúa bón phân hiệu Con Lười F22 tại huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

 

Bông lúa đã cong trái me, nhiều hạt, nu bông, bộ lá thẳng đứng, dày lá, sạch sâu bệnh hại, cây cứng - thân to mập, chống đổ ngã tốt.