KỸ THUẬT BÓN PHÂN CHO LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN 2022 - 2023 ĐẠT NĂNG SUẤT VƯỢT TRỘI - TỐI ƯU HIỆU QUẢ KINH TẾ

 

Một trong những biện pháp tốt nhất để cung cấp chất dinh dưỡng đầy đủ cho cây lúa và mang lại hiệu quả cao là bón phân cân đối đa yếu tố NPK , trung vi lượng, hữu cơ sinh học phù hợp với quá trình sinh trưởng, phát triển của cây lúa. Đặc biệt là lúa vụ Đông Xuân.
Các nhà Khoa học đã tổng hợp cân đối dinh dưỡng đa lượng, trung- vi lượng, các chất hữu cơ sinh học, hệ vi sinh vật có ích trong phân bón hiệu Con Lười phù hợp với các giai đoạn phát triển của cây Lúa giúp tăng sức đề kháng, giảm sâu bệnh, tăng năng suất thóc gạo tối ưu.
👉👉👉 Bà con lựa chọn tin dùng phân bón hiệu Con Lười để có vụ mùa bội thu!