Kết quả sản xuất Lúa Thơm OM bón phân Công Nghệ sinh học hiệu Con Lười tại nhà ông Nguyễn Thanh Phong ở Phường Long Sơn, TX Tân Châu, Tỉnh An Giang vụ Đông Xuân năm 2020.