Lại thêm một vụ Phân bón giả

 Liên tiếp phát hiện phân bón giả. Kết quả kiểm nghiệm hơn 1.200 kg phân NPK hiệu Đầu Trâu mà lực lượng quản lý thị trường Bình Định tạm giữ vừa qua của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Anh Trang Bình Định cho thấy hàm lượng dinh dưỡng phân này chỉ 29,2%..

Sản phẩm cùng loại
Ứng dụng Phân Con lười hiệu quả tại tỉnh An Giang Ứng dụng Phân Con lười hiệu quả tại tỉnh An Giang

 Theo ông Nguyễn Thành An và ông Nguyễn Văn Hải cho biết Phân Con Lười bón cho cây lúa tăng từ 300-400 kg/ 1 công tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
Tham Khảo website: phanconluoi.com hoặc phanviennenmuavang.vn

Chi tiết
Phân Bón nhả chậm - Phân Con Lười làm giàu cho bà con Phân Bón nhả chậm - Phân Con Lười làm giàu cho bà con

 Phân Con lười bón một lần cho cả vụ giúp giảm công bón, công chăm sóc, công làm cỏ cho bà con.

Chi tiết
   1   2