Lúa bón phân CNSH hiệu Con Lười được 30 ngày tuổi của anh Hồ Quang Triệu ở thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ghi hình ngày 15/07/202

  Cây Lúa cứng cây, bộ lá dày, thẳng đứng, sạch sâu bệnh hại, chưa phải phun xịt thuốc trừ sâu.

 

 

Lúa bón phân hiệu Con Lười có bộ rễ trắng tươi đẻ nhánh đều, cây mập, sạch sâu bệnh

 

Sản phẩm cùng loại
Thực tế 8ha Lúa bón phân CNSH hiệu Con Lười tại nhà anh Quang tại xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang Thực tế 8ha Lúa bón phân CNSH hiệu Con Lười tại nhà anh Quang tại xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

 Hình ảnh chụp 8ha Lúa bón phân hiệu Con Lười của nhà anh Quang ở xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cho thấy: Lúa trỗ đều bông, cho bông dài, nhiều gié, bộ lá dài vẫn giữ được màu xanh sáng.


Chi tiết
Thực tế ruộng Lúa bón phân CNSH hiệu Con Lười giai đoạn trỗ bông của anh Chiêu tại xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Ghi hình ngày: 5/10/2021  Thực tế ruộng Lúa bón phân CNSH hiệu Con Lười giai đoạn trỗ bông của anh Chiêu tại xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Ghi hình ngày: 5/10/2021

Thực tế ruộng Lúa bón phân CNSH hiệu Con Lười giai đoạn trỗ bông của anh Chiêu tại xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long cho thấy: Cây lúa phát triển tốt, trỗ bông tập trung, cho bông to, dài, ít sâu bệnh.

Chi tiết
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10