Lúa bón phân hiệu Con Lười F22 vụ Hè Thu năm 2022 tại Miền Tây Nam Bộ

 

Lúa Nhật bón phân hiệu Con Lười F22 của nhà anh Khôi ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang ghi hình ngày 16/08/2022

Ngày 26/08/2022 anh Cường ở xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang ghi hình thực tế cánh đồng 7ha lúa RVT bón phân hiệu Con Lười F22 được 90 ngày tuổi.

Lúa Đài Thơm Tám bón phân hiệu Con Lười F22 của nhà anh Hải ở xã Sơn Kiên huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang: Bông lúa to như đuôi chồn, nu bông, hạt chắc mẩy, bộ lá dày, thẳng đứng, sạch sâu bệnh hại. Ghi hình ngày 27/08/2022.