Ngày 19/09/2022, Vua Lười về thăm đại lý Út Mười ở huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

 

Ngày 19/09/2022, Vua Lười về thăm đại lý Út Mười ở huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An và gặp mặt chia sẻ kỹ thuật sử dụng phân Lười F22 với các lão nông trồng lúa nhằm giúp người trồng Lúa đạt hiệu quả kinh tế tối ưu nhất.