Ngày 21/09/2022, Công ty về thăm đại lý Thành Trinh ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Công ty về thăm đại lý Thành Trinh ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, sau đó Vua Lười gặp mặt các nông dân đã sử dụng hiệu quả phân bón hiệu Con Lười.

 

Nông dân đã sử dụng phân bón hiệu Con Lười đều rất hài lòng về chất lượng và hiệu quả của sản phẩm đem lại cho bà con.