Nông dân huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang tin dùng hàng Việt Nam mang nhãn hiệu CON LƯỜI cho giống Lúa ngon nhất thế giới ST25

 Cây Lúa đẻ nhánh đồng đều, sạch sâu bệnh hại, đất tơi xốp.