Nông dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An có 1 vụ mùa thắng lợi khi sử dụng Phân bón Công Nghệ Sinh học hiệu Con Lười cho giống Lúa Nếp có thời gian sinh trưởng 85 ngày.

 

Sử dụng phân bón Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười cho Lúa Nếp đem lại kết quả rất tốt: Sâu bệnh hại giảm, năng suất và chất lượng thóc tăng.