PHÂN BÓN HIỆU CON LƯỜI LÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TỐI ƯU GIÚP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN

Bón phân nhả chậm hiệu Con Lười đem lại lợi ích:

Giảm sâu bệnh hại
Giảm sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật
Nâng cao chất lượng nông sản
Nâng cao năng suất nông sản
 Cải tạo đất trong quá trình canh tác