PHÂN BÓN HIỆU CON LƯỜI THẾ HỆ F11 ĐƯỢC BỔ SUNG THÊM VSV HỮU ÍCH - PHỤC VỤ BÀ CON NĂM 2020.

 

Các nhà Khoa học của Công Ty CP Phân bón Mùa Vàng đưa thêm 3 chủng vi sinh vật hữu ích gồm có: 

Vi khuẩn Bacillus spp.

Vi khuẩn quang hợp Rhodobacter.sp

Vi khuẩn Lactobacillus spp

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi khuẩn Lactobacillus spp