PHÂN CON LƯỜI- SẢN PHẨM DANH TIẾNG ASEAN

 Sản phẩm PHÂN CON LƯỜI của công ty CP Phân bón Mùa Vàng đạt danh hiệu hàng việt đảm bảo và thương hiệu danh tiếng ASEAN 2014

Ông Nguyễn Văn Luých - Chủ tịch HĐQT công ty phân bón Mùa Vàng đại diện nhận giải thưởng
 
 
 
 
 

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Luých chụp ảnh cùng Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong chương trình 

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Luých chụp ảnh cùng đại diện ban tổ chức chương trình Thương hiệu danh tiếng asean