Phân Con Lười - phân bón công nghệ sinh học giúp thóc gạo ngon và an toàn hơn

 

Sản phẩm cùng loại
Cách bón phân Cho cây lúa tốt nhất - Bón Phân Con Lười 2 lần một vụ Cách bón phân Cho cây lúa tốt nhất - Bón Phân Con Lười 2 lần một vụ

 Giống lúa 5451 bón phân Con Lười 2 lần một vụ tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

 

 

Chi tiết
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10