Phân bón tốt nhất cho cây ăn trái hiện nay là phân bón gì? Chính là phân Công Nghệ Sinh học hiệu Con Lười

  Dưa hấu tại tỉnh Thái Nguyên bón Phân Công Nghệ Sinh học hiệu Con Lười năm 2019: