Phân bón tốt nhất cho cây lúa

 

Phân Con lười giúp tơi xốp và cải tạo đất

Phân Con Lười giúp bộ rễ lúa phát triển rất tốt => Giải pháp gốc giúp cấy lúa chống đổ tốt