Phân bón tốt nhất tại tỉnh Long An

 Ngày 25/9 Vua Lười tới thăm nhà Út Mười ở huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An sử dụng phân bón hiệu Con Lười cho Lúa Nếp đạt 7.2 tấn/ha vụ 3 năm 2019. Anh Út đăng ký mở đại lý cung ứng cho bà con trồng Lúa ở huyện Tân Thạnh.