Ruộng Lúa của nhà anh Lấm ở xã Tân Lập huyện Tân Thạnh tỉnh Long An bón phân hiệu Con Lười F22 được ghi hình ngày 28/07/2022

 

Cây lúa sạch sâu bệnh, bộ lá dày, thẳng đứng, màu xanh sáng thân mập, cứng chắc, bông lúa to dài đã cong trái me, hạt thóc xếp nu.