Thạc Sĩ Nguyễn Văn Luých đại diện công ty CP Phân Bón Mùa Vàng tiếp kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong chương trình “ Doanh nghiệp tiêu biểu trong kỷ nguyên Hội nhập kinh tế quốc tế 2016

 Ngày 23/6/2016 Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gắp gỡ các doanh nghiệp dự Diễn Đàn Doanh Nghiệp Việt tiêu biểu trong kỷ nguyên Hội nhập kinh tế quốc tế (FTA) thế hệ mới. Diễn đàn nhằm biểu dương những doanh nghiệp điển hình, tiêu biểu có nhiều thành tích trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong hội nhập kinh tế quốc tế. Thạc Sĩ Nguyễn Văn Luých - Chủ tịch Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Mùa Vàng đại diện tham gia diễn đàn này.

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm cùng loại
PHÂN CON LƯỜI TĂNG HIỆU QUẢ KINH TẾ VƯỢT TRỘI PHÂN CON LƯỜI TĂNG HIỆU QUẢ KINH TẾ VƯỢT TRỘI

 Theo báo cáo của Hội Nông Dân xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết: Bón Phân Con Lười cho lúa đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con với nhiều ưu điểm vượt trội như: Tiết kiệm công lao động, giảm thất thoát phân bón, giảm sâu bệnh, giảm cỏ dại, tăng năng suất và thu được lợi nhuận cao hơn 11.695.000 đ/ha so với lúa bón phân thông thường.

Chi tiết
PHÂN CON LƯỜI GIÚP TĂNG HIỆU QUẢ KINH TẾ CHO BÀ CON PHÂN CON LƯỜI GIÚP TĂNG HIỆU QUẢ KINH TẾ CHO BÀ CON

 Theo báo cáo của trung tâm Khuyến Nông tỉnh Tuyên Quang cho biết: Qua hạch toán kinh tế trừ hết tổng chi phí đầu tư như tiền phân bón, thuốc BVTV, công làm cỏ, bón phân và các chi phí khác thì bón Phân Con Lười cho lúa thu được lợi nhuận cao hơn 9.043.000 đ/ha so với lúa bón phân thông thường

Chi tiết
PHÂN CON LƯỜI - THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG PHÂN CON LƯỜI - THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

 Phân Con Lười có khả năng cải tạo đất, tăng sự bền vững của đất trong quá trình canh tác.

Chi tiết
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10