Thành quả Lúa bón Phân Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười tại huyện Thới Lai, TP Cần Thơ

 

Lúa vụ Hè Thu năm 2019 bón Phân công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười tại huyện Thới Lai, TP Cần Thơ: Bông Lúa to như đuôi chồn, hạt chắc mẩy vào tận cậy, màu vàng óng