Thực tế lúa OM5451 bón phân hiệu Con Lười F22 của vụ 3 năm 2022 tại nhà anh Triệu ở thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

 Kết quả cho bông lúa chín vàng, bộ lá đài còn xanh, thẳng đứng, sạch sâu bệnh hại. Cây lúa cứng, chống đổ ngã tốt

 

 

Anh Triệu rất phấn khởi và rủ thêm anh em bạn bè cùng đặt mua phân bón hiệu Con Lười sử dụng cho vụ Đông Xuân sắp tới đạt hiệu quả kinh tế tối ưu.