Tuần vừa qua, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu về thăm quan, đánh giá cánh đồng lớn bón phân Công Nghệ Sinh Học Hiệu Con Lười do Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công Nghệ cao

 

Cùng đi với đoàn có các doanh nghiệp tham gia : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MÙA VÀNG, Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Quốc phòng (GAET), Bộ Quốc phòng, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Quốc tế Âu Lạc (Công nghệ vi sinh Âu Lạc), Công ty Giống Cây trồng Miền Nam, Viện Lúa ĐBSCL, Công ty Giống Thái Bình.

 

 

 

 

 
Sản phẩm cùng loại
Bà con tại Hải Phòng ứng dụng phân bón Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười vào sản xuất Táo nhằm nâng cao chất lượng nông sản Bà con tại Hải Phòng ứng dụng phân bón Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười vào sản xuất Táo nhằm nâng cao chất lượng nông sản

 Kết quả sử dụng phân bón Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười cho cây Táo tại nhà chú Nguyễn Đức Phương tại Quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

Chi tiết
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10