Vua Lười đi đánh giá, nghiệm thu thực tế những cánh đồng Lúa bón phân hiệu Con Lười tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.