Vua Lười kiểm tra đòng Lúa bón Phân hiệu Con Lười tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ngày 06/12/2019 trên giống Lúa Nếp sáp

 

Bông đòng to, dài, hạt xếp dày, tỷ lệ đóng nhặt hạt cao, tỷ lệ bông hữu hiệu cao.