Vua Lười kiểm tra đòng Lúa bón Phân hiệu Con Lười tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ngày 06/12/2019 trên giống Lúa Nếp sáp

 

Bông đòng to, dài, hạt xếp dày, tỷ lệ đóng nhặt hạt cao, tỷ lệ bông hữu hiệu cao.

 

 

 

 

Sản phẩm cùng loại
 Lúa ST25 bón phân Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười tại tỉnh Kiên Giang trong vụ Hè Thu năm 2020 Lúa ST25 bón phân Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười tại tỉnh Kiên Giang trong vụ Hè Thu năm 2020

 Sử dụng Giống Lúa chất lượng cao như ST24, ST25... kết hợp với Phân Bón Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười là giải pháp và xu thế của bà con Miền Tây Nam Bộ nhằm nâng cao chất lượng và xây dựng thương gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Chi tiết
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10