Phân Con Lười

Phân bón Con Lười - Phân bón tốt nhất cho các loại cây trồng 29/05/2019
Phân bón Con Lười - Phân bón tốt nhất cho các loại cây trồng

 Các loại cây được trồng được ứng dụng phân bón Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười

Phân hiệu Con Lười - Phân bón tốt nhất cho cây Lúa tại TP Cần Thơ 18/05/2019
Phân hiệu Con Lười - Phân bón tốt nhất cho cây Lúa tại TP Cần Thơ

 Lúa phát triển rất tốt, sạch sâu bệnh hại, bông to, hạt chắc mẩy tới cậy.

Phân bón nâng cao chất lượng nông sản cho bà con tỉnh Thái Nguyên 15/05/2019
Phân bón nâng cao chất lượng nông sản cho bà con tỉnh Thái Nguyên

 Buổi Sáng Ngày 14.05.2019 Nhà Khoa học Thạc Sĩ NGUYỄN VĂN LUÝCH có chuyến công tác cùng các giám đốc chi nhánh gia đình Lười Thái Nguyên, Hải Dương, Hải Phòng... đi thăm lúa,Chè... và nghe ý kiến phản hồi của các hộ gia đình sử dụng phân hiệu Con Lười vào sản xuất nông sản tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10