Phân Con Lười

 Lúa ST25 bón phân Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười tại tỉnh Kiên Giang trong vụ Hè Thu năm 2020 10/09/2020
Lúa ST25 bón phân Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười tại tỉnh Kiên Giang trong vụ Hè Thu năm 2020

 Sử dụng Giống Lúa chất lượng cao như ST24, ST25... kết hợp với Phân Bón Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười là giải pháp và xu thế của bà con Miền Tây Nam Bộ nhằm nâng cao chất lượng và xây dựng thương gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Phân bón Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười được bà con Miền Tây Nam Bộ tin dùng trong vụ Hè Thu năm 2020 28/07/2020
Phân bón Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười được bà con Miền Tây Nam Bộ tin dùng trong vụ Hè Thu năm 2020

 Ngày 25/07/2020, anh Trường tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang tin yêu phân bón hiệu Con Lười nên nhập hàng về bán

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10