Phân Con Lười

KHO ĐỂ PHÂN CON LƯỜI 29/08/2015
KHO ĐỂ PHÂN CON LƯỜI

 Một góc quay kho phân Con Lười của công ty Cổ Phần Phân Bón Mùa vàng

Sự khác nhau giữa cây lúa bón phân Con Lười và cây lúa bón phân thông thường 29/08/2015
Sự khác nhau giữa cây lúa bón phân Con Lười và cây lúa bón phân thông thường

 So sánh sự khác nhau của cây lúa bón Phân Con Lười và cây lúa bón phân thông thường

Bón phân Con Lười cho lúa Nhật có thời gian sinh trưởng 120 ngày đạt năng suất vượt trội 29/08/2015
Bón phân Con Lười cho lúa Nhật có thời gian sinh trưởng 120 ngày đạt năng suất vượt trội

 Bón phân Con Lười cho lúa Nhật có thời gian sinh trưởng 120 ngày đạt năng suất vượt trội so với lúa Nhật bón phân thông thường

THỬ NGHIÊM BÓN PHÂN CON LƯỜI BẰNG MÁY TRÊN ĐỒNG RUỘNG 29/08/2015
THỬ NGHIÊM BÓN PHÂN CON LƯỜI BẰNG MÁY TRÊN ĐỒNG RUỘNG

 Thử nghiệm bón phân Con Lười bằng máy

PHÂN CON LƯỜI F8- PHÂN BÓN TỐT NHẤT VỚI NHIỀU ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI 29/08/2015
PHÂN CON LƯỜI F8- PHÂN BÓN TỐT NHẤT VỚI NHIỀU ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

 PHÂN CON LƯỜI F8 CÓ NHIỀU ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

 

HÀNG NHÁI , HÀNG GIẢ GIỐNG NHƯ 29/08/2015
HÀNG NHÁI , HÀNG GIẢ GIỐNG NHƯ "CỎ DẠI"

 Phân bón nhái, phân bón giả giống như "cỏ dại"

         51   52   53   54   55   56   57   58   59   60