Phân Con Lười

MÔ HÌNH BÓN PHÂN CON LƯỜI TẠI TỈNH THÁI BÌNH 04/09/2015
MÔ HÌNH BÓN PHÂN CON LƯỜI TẠI TỈNH THÁI BÌNH

Mô hình bón Phân Con Lười tại Thái Bình. Theo đánh giá của bà Hợi chủ mô hình thì ruộng lúa bón Phân Con Lười rất tốt, cây lúa ít sâu bệnh, thân và lá lúa cứng hơn bón phân thông thường.  Đặc biệt khi bà con bón Phân Con Lười sẽ diệt được ỐC BƯƠU VÀNG.

PHÂN CON LƯỜI - TRUYỀN HÌNH THỜI SỰ TỈNH AN GIANG 31/08/2015
PHÂN CON LƯỜI - TRUYỀN HÌNH THỜI SỰ TỈNH AN GIANG

   Mô hình Phân Con Lười tại huyện Chi Tôn- Tỉnh An Giang  đạt năng suất vượt trội so với bón phân thông thường.

PHÂN CON LƯỜI- ĐÀI TRUYỀN HÌNH VTV2 31/08/2015
PHÂN CON LƯỜI- ĐÀI TRUYỀN HÌNH VTV2

Phân Con Lười - phân bón tốt nhất cho cây lúa giúp bà con nông dân giảm công chăm bón, tăng năng suất và chất lượng nông sản, tăng hiệu quả kinh tế.

PHÂN CON LƯỜI- ĐÀI TRUYỀN HÌNH AN GIANG 31/08/2015
PHÂN CON LƯỜI- ĐÀI TRUYỀN HÌNH AN GIANG

 Bón Phân Con Lười tại huyện Tri Tôn tỉnh An Giang. Phóng viên của Đài truyền hình An Giang đã về xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang phỏng vấn một số hộ nông dân đã sử dụng Phân Con Lười như ông Nguyễn Thành An, ông Nguyễn Văn Hải và một số hộ nông dân khác..... Theo đánh giá của bà con nông dân đã sử dụng Phân Con Lười thì ruộng lúa bón phân Con Lười cho Năng suất tăng từ 300-400kg/1 công so với ruộng lúa bón phân thông thường. Ngoài ra bà con sử dụng phân Con Lười còn tiết kiệm công bón phân, giảm được công phun thuốc so với các loại phân bón thông thường.

PHÂN CON LƯỜI- PHÁT SÓNG TRÊN TRUYỀN HÌNH VTV1 31/08/2015
PHÂN CON LƯỜI- PHÁT SÓNG TRÊN TRUYỀN HÌNH VTV1

 Phân Con Lười là loại phân bón công nghệ cao có đặc tính nhả chậm chỉ cần bón một lần duy nhất cho cả vụ. Phân Con Lười do nhà Khoa học trẻ Thạc Sỹ Nguyễn Văn Luých nghiên cứu ra

         51   52   53   54   55   56   57   58   59   60