Phân Con Lười

PHÂN CON LƯỜI - PHÂN BÓN TÓT NHẤT DIỆT ỐC BƯƠU VÀNG BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC 07/09/2015
PHÂN CON LƯỜI - PHÂN BÓN TÓT NHẤT DIỆT ỐC BƯƠU VÀNG BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

 Phân Con Lười thế hệ mới nhất của công ty Cp Phân bón Mùa Vàng có khả năng diệt ốc bươu vàng bằng cơ chế sinh học.

MÔ HÌNH BÓN PHÂN CON LƯỜI TẠI THÁI BÌNH 04/09/2015
MÔ HÌNH BÓN PHÂN CON LƯỜI TẠI THÁI BÌNH

 Theo đánh giá của chủ mô hình: Ruộng lúa bón phân Con Lười bông đòng to và dài hơn ruộng lúa bón phân thông thường, thời gian sinh trưởng của ruộng lúa bón phân Con Lười ngắn hơn ruộng lúa bón phân thông thường từ 10- 15 ngày.

PHÂN CON LƯỜI THẾ HỆ MỚI NHẤT CÓ KHẢ NĂNG DIỆT ỐC BƯƠU VÀNG 04/09/2015
PHÂN CON LƯỜI THẾ HỆ MỚI NHẤT CÓ KHẢ NĂNG DIỆT ỐC BƯƠU VÀNG

 Phân Con Lười F9 là loại phân viên nén tổng hợp thế hệ thứ 9 được Công ty Cổ phần Phân Bón Mùa Vàng nghiên cứu và đưa vào thử nghiệm từ đầu năm 2014. Nhằm hoàn thiện hơn về cơ chế giải phóng dinh dưỡng của viên phân tử trong ra ngoài một cách từ từ và liên tục, đánh dấu bước tiến ngày càng hoàn thiện hơn về công nghệ phân bón đa tác dụng này. Phân Con Lười F9 không những kế thừa ưu điểm của các thế hệ phân Con Lười trước mà còn có thêm đặc tính diệt ốc Bươu Vàng

PHÂN CON LƯỜI F9 - PHÂN DIỆT ỐC BƯƠU VÀNG 04/09/2015
PHÂN CON LƯỜI F9 - PHÂN DIỆT ỐC BƯƠU VÀNG

 Phân Con Lười F9  là thế hệ phân mới nhất của công ty CP phân bón Mùa Vàng. F9 Phân Con Lười là loại Phân Công Nghệ Cao chỉ cần bón 1 lần duy nhất cho cả vụ mà có tính năng diệt ốc Bươu Vàng.

MÔ HÌNH BÓN PHÂN CON LƯỜI TẠI TỈNH THÁI BÌNH 04/09/2015
MÔ HÌNH BÓN PHÂN CON LƯỜI TẠI TỈNH THÁI BÌNH

Mô hình bón Phân Con Lười tại Thái Bình. Theo đánh giá của bà Hợi chủ mô hình thì ruộng lúa bón Phân Con Lười rất tốt, cây lúa ít sâu bệnh, thân và lá lúa cứng hơn bón phân thông thường.  Đặc biệt khi bà con bón Phân Con Lười sẽ diệt được ỐC BƯƠU VÀNG.

         51   52   53   54   55   56   57   58   59   60