PHÂN BÓN HIỆU CON LƯỜI

Phân bón hiệu Con Lười tiếp tục được đưa về huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang phục vụ người trồng Lúa trong vụ 2 năm 2021 11/05/2021
Phân bón hiệu Con Lười tiếp tục được đưa về huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang phục vụ người trồng Lúa trong vụ 2 năm 2021

Bón Phân hiệu Con Lười cho Lúa trong vụ 2 năm 2021 nhằm giảm sâu bệnh hại, giảm đổ ngã, tăng năng suất cho cây Lúa trước điều kiện thời tiết nắng nóng mưa nhiều.

 
Thực tế Lúa bón phân Con Lười tại xã Vĩnh Thuận Tây, Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang trong vụ Xuân năm 2021 31/03/2021
Thực tế Lúa bón phân Con Lười tại xã Vĩnh Thuận Tây, Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang trong vụ Xuân năm 2021

 Bông Lúa chín vàng óng mà lá đòng vẫn còn xanh, sạch sâu bệnh hại, hạt thóc chắc mẩy tới cậy, cho năng suất thóc cao.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10