Phân Con Lười

Phân bón Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười thế hệ F16 chuyên dùng cho cây ăn trái đã có mặt tại Miền Tây Nam Bộ phục vụ bà con nhà vườn trồng cây ăn trái. 10/06/2020
Phân bón Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười thế hệ F16 chuyên dùng cho cây ăn trái đã có mặt tại Miền Tây Nam Bộ phục vụ bà con nhà vườn trồng cây ăn trái.

 Phân bón Công Nghệ Sinh học hiệu Con Lười F16 được các nhà khoa học của công ty Phân bón Mùa Vàng dày công nghiên cứu và bổ sung cân đối các chất dinh dưỡng trong đó có bột cá, bột thịt, bột đậu tương giúp chất lượng nông sản tăng cao.

Phân bón hiệu Con Lười được bà con Miền Tây Nam Bộ lựa chọn để sản xuất Nông sản chất lượng cao 26/05/2020
Phân bón hiệu Con Lười được bà con Miền Tây Nam Bộ lựa chọn để sản xuất Nông sản chất lượng cao

 Công ty phân bón Mùa Vàng tận tình phục vụ bà con từ chuyến hàng nhỏ đến chuyến hàng to.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10