Phân bón công nghệ sinh học hiệu Con Lười

Tin tức "Bón từ 2 đến 3 lần/vụ"
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022 - XUÂN NHÂM DẦN CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022 - XUÂN NHÂM DẦN

 

 
Chi tiết
PHÂN BÓN CNSH HIỆU CON LƯỜI - GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT LÚA

 Hình ảnh lúa bón phân CNSH hiệu con Lười của  nhà chị Diễm tại xã Mỹ An - Tháp Mười - Đồng Tháp

Lúa chín vàng, đều, bông to, dài, hạt chắc tận cậy, bộ lá vẫn giứu được màu xanh

PHÂN BÓN HIỆU CON LƯỜI - GIẢI PHÁP GIÚP CÂY LÚA KHỎE - GIẢM SÂU BỆNH - CHO NĂNG SUẤT CAO

 Mời bà con cùng so sánh rộng Lúa bón phân hiệu Con Lười nhà anh Tài tại xã Mỹ An - Tháp Mười - Đồng Tháp với ruộng đối chứng cập bên cho thấy:Ruộng Lúa bón phân hiệu Con Lười cho bông dài, màu quả sáng, chắc mẩy tới cậy, bộ lá đòng vẫn giữ được màu xanh trong khi ruộng đối chứng cho bông ngắn, có hiện tượng lem lép, bộ lá cháy.

PHÂN BÓN HIỆU CON LƯỜI - GIẢI PHÁP GIÚP CÂY LÚA KHỎE - GIẢM SÂU BỆNH - CHO NĂNG SUẤT CAO

 Mời bà con cùng so sánh rộng Lúa bón phân hiệu Con Lười nhà anh Tài tại xã Mỹ An - Tháp Mười - Đồng Tháp với ruộng đối chứng cập bên cho thấy:Ruộng Lúa bón phân hiệu Con Lười cho bông dài, màu quả sáng, chắc mẩy tới cậy, bộ lá đòng vẫn giữ được màu xanh trong khi ruộng đối chứng cho bông ngắn, có hiện tượng lem lép, bộ lá cháy.