Phân bón công nghệ sinh học hiệu Con Lười

Tin tức "Bón từ 2 đến 3 lần/vụ"
Kết quả Lúa Nếp IR4625 bón Phân Công Nghệ sinh học hiệu Con Lười F22 vụ Hè Thu năm 2022 của nhà anh Nhơn ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp được 960kg/công tầm lớn. Kết quả Lúa Nếp IR4625 bón Phân Công Nghệ sinh học hiệu Con Lười F22 vụ Hè Thu năm 2022 của nhà anh Nhơn ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp được 960kg/công tầm lớn.

 Ghi hình thực tế tại đồng ruộng ngày 04/08/2022.

Chi tiết
Hình ảnh lúa ST24 bón phân hiệu Con Lười F22 của anh Hùng ở Xã Bình Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang

 Lúa cứng cây, thấp dàn, giảm đổ ngã, trỗ bông đồng đều, trỗ thoát cổ bông, giảm sâu và nấm đạo ôn gây bệnh. Bông lúa to, dài, nu bông, năng suất và chất lượng thóc tăng cao.

Ruộng Lúa của nhà anh Lấm ở xã Tân Lập huyện Tân Thạnh tỉnh Long An bón phân hiệu Con Lười F22 được ghi hình ngày 28/07/2022

Cây lúa sạch sâu bệnh, bộ lá dày, thẳng đứng, màu xanh sáng thân mập, cứng chắc, bông lúa to dài đã cong trái me, hạt thóc xếp nu.