Công ty Cổ Phần Phân Bón Mùa vàng

Tin tức "Bón một lần duy nhất cho cả vụ"
Ứng dụng Phân Bón Công Nghệ Sinh học hiệu Con Lười vào sản xuất LÚA HỮU CƠ tại huyện Kiến Thụy - Hải Phòng. Ứng dụng Phân Bón Công Nghệ Sinh học hiệu Con Lười vào sản xuất LÚA HỮU CƠ tại huyện Kiến Thụy - Hải Phòng.

 

Chi tiết
Đưa phân bón hiệu Con Lười về huyện Thới Lai, TP Cần Thơ

 Anh Hồ ở huyện Thới Lai, TP Cần Thơ đã tin dùng Phân bón Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười được 6 vụ rồi. Anh chia sẻ sử dụng phân bón Con Lười cho Lúa giúp cây Lúa tăng sức đề kháng, giảm sâu bệnh hại, tăng khả năng chống đổ ngã, cải tạo đất .