Công ty Cổ Phần Phân Bón Mùa vàng

Tin tức "Bón một lần duy nhất cho cả vụ"

Đây là kết quả cánh đồng Lúa Nếp IR4625 của anh Cao Văn Lăng ở ấp 2, xã Long Thạnh, huyện Thủ thừa, tỉnh Long An sử dụng phân bón CNSH hiệu Con Lười cho vụ Hè Thu năm 2020