Phân bón công nghệ sinh học hiệu Con Lười

Tin tức "Bón từ 2 đến 3 lần/vụ"
 PHÂN BÓN CNSH HIỆU CON LƯỜI - ĐỒNG HÀNH CÙNG BÀ CON NÔNG DÂN TRỒNG LÚA PHÂN BÓN CNSH HIỆU CON LƯỜI - ĐỒNG HÀNH CÙNG BÀ CON NÔNG DÂN TRỒNG LÚA

 

Chi tiết
Lúa vụ hè thu 2022 sử dụng phân bón hiệu con Lười tại huyện Tháp Mười - tỉnh Đồng Tháp

  Vụ hè thu 2022, anh Triệu ở xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tin tưởng và sử dụng phân bón hiệu Con Lười cho lúa nhà mình, hiện tại lúa đã 75 ngày

Hình ảnh Lúa OM406 bón phân hiệu Con Lười của nhà anh Năm Đang tại xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Hình ảnh Lúa OM406 bón phân hiệu Con Lười của nhà anh Năm Đang tại xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An giai đoạn sắp thu hoạch cho thấy: Bông Lúa dài, to, chắc mẩy tới cậy, bộ lá đài vẫn giữ được màu xanh sáng.