PHÂN BÓN HIỆU CON LƯỜI

Kỹ thuật sử dụng phân viên nén nhả chậm Mùa Vàng cho cây Ngô 27/08/2015
Kỹ thuật sử dụng phân viên nén nhả chậm Mùa Vàng cho cây Ngô

 Kỹ thuật sử dụng phân viên nén nhả chậm cho cây Ngô trên đất dốc

Quang hợp là gì? 24/08/2015
Quang hợp là gì?

 Quang hợp là quá trình mà qua đó thực vật, một số vi khuẩn và những cơ thể sống nguyên thủy, sử dụng năng lượng từ ánh sáng mặt trời để tạo ra đường, thứ mà hô hấp của tế bào biến nó thành ATP, loại nhiên liệu được sử dụng cho mọi hoạt động sống. 

         101   102   103   104