PHÂN BÓN HIỆU CON LƯỜI

HỘI THẢO ỨNG DỤNG PHÂN CON LƯỜI - PHÂN VIÊN NÉN NHẢ CHẬM 19/09/2015
HỘI THẢO ỨNG DỤNG PHÂN CON LƯỜI - PHÂN VIÊN NÉN NHẢ CHẬM

Vào ngày 18 tháng 9 năm 2015  Công ty cổ phần phân bón Mùa Vàng phối hợp với Hội làm vườn và trang trại tỉnh Thanh Hóa tổ chức hôị thảo  chuyên đề

PHÂN CON LƯỜI - PHÁT SÓNG TRÊN ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM TRONG CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN GIA CỦA BẠN 19/09/2015
PHÂN CON LƯỜI - PHÁT SÓNG TRÊN ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM TRONG CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN GIA CỦA BẠN

Thạc sỹ Nguyễn Văn Luých -CTHĐQT công ty CP Phân Bón Mùa Vàng hướng dẫn tư vấn cho bà con nông dân cách sử dụng phân Con Lười thông qua chương trình Chuyên Gia Của Bạn phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam

PHÂN CON LƯỜI BÓN CHO LÚA TẠI TRÂU QUỲ GIA LÂM HÀ NỘI 16/09/2015
PHÂN CON LƯỜI BÓN CHO LÚA TẠI TRÂU QUỲ GIA LÂM HÀ NỘI

 Bà Con nơi đây đã sử dụng Phân Con Lười bón cho lúa được 2 năm nay. Theo Cô Nguyễn Thị Nhung chia sẻ: Từ hồi sử dụng phân Con Lười chúng tôi đỡ vất vả hơn mà năng suất cây lúa lại tăng cao. Hiện tại đa số người dân tại đây đều sử dụng Phân Con Lười cho thửa ruộng của mình.

PHÂN CON LƯỜI - MÔ HÌNH SỬ DỤNG CHO LÚA TẠI HUYỆN NGA TRUNG TỈNH THANH HÓA 15/09/2015
PHÂN CON LƯỜI - MÔ HÌNH SỬ DỤNG CHO LÚA TẠI HUYỆN NGA TRUNG TỈNH THANH HÓA

 Kết quả đánh giá của chủ mô hình và bà con nông dân đều cho thấy sử dụng phân CON LƯỜI bón cho lúa đã làm tăng năng suất lúa, giảm công lao động và giảm chi phí so với các loại phân bón khác.

PHÂN CON LƯỜI - MÔ HÌNH BÓN CHO LÚA TẠI TỈNH THANH HÓA 15/09/2015
PHÂN CON LƯỜI - MÔ HÌNH BÓN CHO LÚA TẠI TỈNH THANH HÓA

 Theo đánh giá của chủ mô hình thì ruộng lúa bón phân Con Lười bông lúa to hơn, hạt mẩy, ít sâu bệnh hơn ruộng bón phân thông thường.

         91   92   93   94   95   96   97   98   99   100