PHÂN BÓN HIỆU CON LƯỜI ĐƯỢC ĐƯA VỀ XÃ VĨNH LỢI, HUYỆN TÂN HƯNG, TỈNH LONG AN ĐỂ PHỤC VỤ BÀ CON TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2020

 NHẰM GIÚP CÂY LÚA SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN TỐT - TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG - GIẢM SÂU BỆNH HẠI CHO CÂY ==> TẠO TIỀN ĐỀ CHO NĂNG SUẤT CAO.

 

Những chuyến hàng nhỏ mang uy tín lớn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm cùng loại
Phân bón chuyên dùng cho cây Thanh Long Phân bón chuyên dùng cho cây Thanh Long

PHÂN BÓN HIỆU CON LƯỜI LÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GIÚP BÀ CON TỈNH SƠN LA NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢ THANH LONG NÓI RIÊNG VÀ NÔNG SẢN NÓI CHUNG.

Chi tiết
Ngày 9/7/2020, Vua Lười về thăm 10ha lúa bón Phân hiệu Con Lười nhà anh Trung ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang Ngày 9/7/2020, Vua Lười về thăm 10ha lúa bón Phân hiệu Con Lười nhà anh Trung ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

 Anh Trung cho biết bón phân Con Lười giảm 2 lần xịt thuốc, bông sáng quả mẩy và cứng cây.

Chi tiết
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10