PHÂN CON LƯỜI- SẢN PHẨM TIN CẬY, DỊCH VỤ HOÀN HẢO, NHÃN HIỆU ƯA DÙNG NĂM 2014

 Công ty Cổ Phần Phân Bón Mùa Vàng vinh dự được VIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ QUỐC TẾ và TẠP TRÍ SỞ HỮU CHÍ TUỆ & SÁNG TẠO chứng nhận “SẢN PHẨM TIN CẬY” cho sản phẩm PHÂN BÓN CON LƯỜI NPK: 17-5-11. Công ty tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm mới, giúp cà con nông dân tiết kiệm chi phí, tăng năng suất cây trồng.